Arsip Puisi Penyair Madura (Se)-Indonesia

Full width home advertisement

PUISI INDONESIA

PUISI MADURA (SANJA')

Post Page Advertisement [Top]

Sumber: g/ seruni.id


NGOCOL LAJANGAN

Lebarra langnge’ nandha’agi lebarra ate
mera-biru-pote-celleng
angen ngalesser lajangan ngabber

na’-kana’ padha bunga
nyenta’ tale se tanyeng—akadi nyenta’
talena odhi’ se tannyeng

dhu, lebhur onggu
saleng ambat saleng onjuk
akadi ngonjuk du’a’ ban pangarep

Lebarra langnge’ nandha’agi lebarra ate
mera-biru-pote-celleng
angen ngalesser lajangan ngabber

maske panas are, ngello’
mangalocor pello
tape ta’ maburung
pangaterro

2019

KEJUG

Matora abdina lebat kejung
dha’ Ajunan Guste
se daddi tompowan jalanna
odhi’ se ta’ paste

Ka lao’ ate bingong
ka dhaja se paddhang gunong
panas are ekasapo’
bila cellep ekabuko’

Tape ta’ gallem ngarte
dha’ paparenga Ajunan
se paleng sae

2019

LABUN POTE
monggu dha’ Jang Ebu

Mosem ponapa se ngeba kabar
dha’ kopeng abdina
saamponna panjenengngan mangkat
ngadhep ka Pangeran
sampe’ abdina loppa ja’ bakto
gi’ ta’ pegga’

Ro’omma malathe
sampe’ ta’ nengga’
dha’ konco’ elongnga abdina
sabab tangessa ate
ta’ manggi panglepor

Dhu, ebu
labun pote pon ngampar
mata jarepjep—elang akkal

2019

Maniro AF, laher e Kampong Paseser, Pasongsongan. Sareng ca-kancana arabat Arsip Puisi Penyair Madura se-Indonesia (APPMI). Puisi sarenf esayya terbi’ e koran sareng majalah tor e antologi. Ajar e Halaman Indonesia Cultural Forum-Jogjakarta sarta akuliya e jurusan Aqidah tor Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Bottom Ad [Post Page]

| Blogger Templates - Designed by Colorlib