Arsip Puisi Penyair Madura (Se)-Indonesia

Full width home advertisement

PUISI INDONESIA

PUISI MADURA (SANJA')

Post Page Advertisement [Top]


Sumber Lukisan: Radar Mojokerto. Karya: Joni RamlanMadura

Kerraban sape berka’ nojju bulan
Majanga Madura dha’ jagat kakobasa’an,
Babategga kerras lambang kabangalan
Ta’ nampek dhimma atemmo paggun taretan.

Dhu Guste,
Paneka Madura
Tana kalaheran kaula
Se aesse Bangkalan,Sampang,
Mekkasan kantos Songennep
Dila ebirji’ paggun ganep.
”pottra-pottre Madura
Tore areng-sareng naronggune taresna
Monggu ka adat Madura
Se ampon abit ta’ eparduli”.

Asta-asta asonar
Para pajurung padha nare’ panar
E Kerraban sape berka’ nojju bulan
Majanga Madura dha’ jagat kakobasa’an,
Tore areng-sareng naronggune taresna
E Polo Madura sowarga tatongar.
Para pajurung padha nare’ panar
Polo Madura sowarga tatongar.

Gappora, 2017Songennep

Sala settong kabupaten
E konco’ temorra Madura
Petaganna maddu ban dhara
Labang Mesem daddi tandha
Taman Bunga macaltong dhadha.

Dhu Songennep se molja
”salam settong dhara” ta’ kera aoba
Paggun langgeng e dhadha ban e ate bula.

Battangan, 2017Kerrong

Malem mangken rassa seppe
Dila mata se morka’ ta’ ageddep pole
Neng e seddi’na ate se ro’om malathe,
Salerana coma ngalemba’ keng ta’ paste,
Le’,pepe ngalompang mera dalima
Tore dhateng maskeya dhalem mempe
Nambai ate se ampon elop para’ mate
Asabab salerana dika ta’ gellem paste.

Gappora, 2017Karabat Socce
-dha’ Kaney Pretenk          

Pekkerra se nyagara
Morak kalessowan dhalem dhadha
Dika se ta’ busen maenga’
Ka asalla ja’ loppa senga’.
Sampe’ sanonto,
Oca’ ganeko daddi sangona bula
Se bakal nyapo’e Battangan
kalaban lothe’na tanang

Gappora, 2017
Khalil Satta Elman adalah santri asal Pulau Poteran, mondok di Al-Ghufron, Battangan. Duduk di bangku akhir MTs. Nasy’atul Muta’allimin Gapura, Sumenep.

1 komentar:

  1. Their team of experts delivers quality work on schedule with a spirit of fun. The partnership has no end in sight. casinon utan spelpaus

    BalasHapus

Bottom Ad [Post Page]

| Blogger Templates - Designed by Colorlib