Arsip Puisi Penyair Madura (Se)-Indonesia

Full width home advertisement

PUISI INDONESIA

PUISI MADURA (SANJA')

Post Page Advertisement [Top]

Lukisan: Senja menanti - Heno Airlangga, 57cm x 71cm, 2018

SOROP ARE ATE TASEBBIT

Langnge’ koneng ngocernang
E tabun bara’ mano’ dalko’ elang
Etopowe ondhem sorop are
Sanonto, bula kadibi’ semmo amempe

Gella’ gi’ laggu dika gi’ ngoca’
Kerrong talebat akantha oreng pelka’
Le’er akantha eradda’ cekka’
Coma dika ta’ asa’-kasa’

Dhu, Ale’, se ngagem ales tanggal sakaleyan
Maddha mesem e taneyan
Eamba’a kalaban minnyan Gappora
Kembang se bau malathe moksa

Saenggana dika ta’ ngalemba’
Sanajjan e dhalem mempe

Sabarinto, ate bula tasebbit
Amarga kerrong se ta’ kasambit

18/01/2020
…………………………………………..
  
MADDU PADDUNA MALEM

Cellep ebbunna malem
Sokma ngerrem akoleya’ mesem

Aeng ebbun nyarepsep kole’
Angen ngalemba’ aparsemmon pae’

Duwa ngetter campor binor
Kulhu songsang nyangsang ekaposang

Hujin kahkahujin rohaymawujin
Tof’ ajin-anjin anjin

Kalaras mate aradda’

Dhu, Guste se amorba jagat alam
Nyo’on jau tanges cerreng
Nyo’on kerreng aeng mata ngalecer ceccer marga kobater

Guste Allah se ngobasane sadaja ara
Nyo’on jumambar ate sabbar
Gulung bume, lempet langnge’

sagara apoy, mergem ngagem
La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah

Songenep, 27-06-2020
…………………………………………..
  
BABURUGA 1

Cong, jembara dika atena
Celleppa dika dhadhana

E budhi are manossa sajan kaso
Mon tapalang soko ekacethak, cethak ekasoko

Bila pon napa’ ka baktona
Ja’ loppa dika ka Pangeranna

Sanonto, dika gunna tao ka jalanna
Laggu’ sadhumalem moga tabukka’ atena

Ngarte katojjuwanna

Cong,
Senga’ gi, Na’
Ja’ bur-lebur ka kalambi karagana

Dika kodu nyedding ka atena
Pote ta’ nanto socce, celleng ta’ masthe petteng

Songenep, 01-06-2019
…………………………………………..
 *) Laher e Sumenep, 05 Mei 1982. Alumnus PP Tarate, Pandian, Sumenep. Ngabdi neng e Lakpesdam MWC NU Manding tor daddi wartawan TV.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Bottom Ad [Post Page]

| Blogger Templates - Designed by Colorlib