Arsip Puisi Penyair Madura (Se)-Indonesia

Full width home advertisement

PUISI INDONESIA

PUISI MADURA (SANJA')

Post Page Advertisement [Top]

Sumber gamabr: archive.ivaa-online

JAJAN GENNA’


e dhalem bundhu’an dhaun geddhang, ebiteng

jajan genna’; palotan, bajik, cocor, kopeng bali, kanca, taretan tor pangarep

biteng: sadu’ur parembagan epanyettong dhalem pangara

 

jajan genna’

bannya’ paretongan, bannya’ barna, bannya’ macemmma bangsa, bannya’ macemma rassa

epanyettong dhalem sabiteng dhaunna geddhang se gi’ biru

Ro’om kasalameddan ngolok lamban

Kajembaran aban-dalumban

Arasop kakancan

 

Labbuwan Jembar, Reyaja, 1441

 

KAROPO’

 

Nase’ pajat maperna tabu’ se mosse’,

Gangan esembu kaangguy malegga gerrungan

Juko’ epanyojju nase’ se tako’

Karopo’ epangancae malle sajan salpo’

 

Karopo’ ta’ epakelmet

Esempen kalaban rapet

Dhalem tolpes apet-carempet, apet-tampet

 

Karopo’ ngancae tatemmona nase’, gangan ban juko’

Ngancae tatemmona mei, aeng, ban peddhissa cabbi dhalem mangko’

ngancae bula ban dika malle daddi satompo’

 

Labbuwan Jembar, Reyaja 1441

 

COKKA BAN GULA

 

Cokka ban gula

Atemmo dhalem cobik lebat jalan se bida

Sanajjan dhari manyang se padha

Nyapca ka dhalem ember otaba temba

La’ang atemmo kalaban laro monyet otaba memba

Tape cokka ta’ atemmo se kadhuwa

 

Padha la’ang sacapcap dhari manyang

Apesa dhalem jalan. Atemmo dhalem eber

Pangaterro se ngornyang

Agubek dhalem kobater

 

Manyang ta’ perna ngalengsang.

Aba’na paggun tenang

Se kadhuwa andhi’ pangaterro

Se kadhuwa paggun badha ngaterro

 

Manyang apelko’ banne malekko’

Markoko’ banne polana tako’

Sakeng polana pon alpo’

Sadaja remba’ pon arempo’

 

Labbuwan Jembar, Reyaja 1441


Mat Toyu, laher e Longos, Sumenep Madura. Noles carpan sareng sanja’ tor nyeppoe badhana Arsip Prosa Madura.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Bottom Ad [Post Page]

| Blogger Templates - Designed by Colorlib